תקנון השתתפות בהשקה – וולף מדיה

.השתתפות בהשקה (=קבלת גישה לרוזי), מהווה הסכמך לתנאים המופיעים בקנון לתקנון זה.

• קיים איסור מוחלט על פרסום שקרי ו/או מתן הבטחות ו/או התחייבויות סרק כדוגמת הדברים הבאים:

• הבטחות להתעשרות מהירה.

• עדויות מזויפות.

• אי-דיוקים בנוגע לתכולת הקורס / האחריות.

• מצג שווא לגביי הקורס או הבטחות שווא במטרה למשוך לידים.

• התחזות לאסי, גלעד, לצוות וולף מדיה ו/או לכל אדם או גורם אחר.

• רישום כפול ללא הבהרה וידיעת הנרשם מראש ובכתב.

• שליחת ספאם מכל סוג שהוא (הודעות שנשלחות ללא אישור בכל פורמט או פלטפורמה).

• חל איסור מוחלט להשתמש בתואר הד”ר של  איתי סרוגו כחלק מהפרסום.

שותף אשר יפר את אחד מהאיסורים לעיל יורחק מההשקה, כל הלידים/מכירות שלו ימחקו והוא יהיה אחראי בלעדי כלכלית ומשפטית לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדלו כאמור.

וולף מרקטינג שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית והבלתי ניתנת לערעור להודיע בכל עת על הפסקה פעילותו של שותף אשר חרג מהוראות תקנון זה.

• תנאיי התשלום לשותפים:

התשלום ייעשה כנגד העברת חשבונית מס שתועבר לוולף מדיה. לאחר קבלת החשבונית תועבר התמורה לשותף בהעברה בנקאית. ויודגש, לא יתבצע כל תשלום טרם קבלת חשבונית מס.

במקרה של עוסק פטור התשלום יינתן כנגד קבלה בקיזוז המע”מ.

התשלום לשותפים יתבצע עד ולא יאוחר 45 ימים (ארבעים וחמישה ימים) יום לאחר סיום תקופת האחריות ובקיזוז ההחזרים. (השאיפה היא לשלם מיד בסיום תקופת האחריות). במידה וחברת האשראי תדחה את קבלת התשלום יידחה התשלום לשותפים בהתאם להודעה זו.

עמלת השותף תעמוד על 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) למכירה כולל מע”מ. במידה ומדובר בעוסק פטור גובה עמלת המכירה תעמוד על סכום של 855 ₪ (שמונה מאות חמישים וחמש שקלים חדשים).

אין חלוקת עמלות ועמלת המכירה תנתן  לשותף אשר נגע אחרון בליד לפני המכירה.

מערכת ההשקה הינה “רוזי האדומה” ומשמעות הדבר היא כי לבעלי ההשקה אין יכולת השפעה על המערכת ולכן לא יהיו ערעורים על מכירות / לידים. ידוע לשותפים כי מערכת ההשקות אינה מדויקת במאת האחוזים ולעיתים נדירות טועה המערכת בשיוך ליד או מכירה.

ידוע לכל השותפים כי וולף מרקטינג משתתפת בהשקה כשותפה לכל דבר, באמצעות רשימת התפוצה שלה ובאמצעות PPC.
למען הסר כל ספק יובהר כי רשימת השקה (״סאבליסט״) אינה מתוחזקת על ידי וולף מרקטינג אלא על ידי מנהל ההשקה וצוותו ולכן הינה רשימה נקייה, שבה נשלחים דיוורים לא מתויגים וללא קישור שותף כך שלידים שהגיעו מהשותפים לא יידרסו ע״י רשימת ההשקה.

ההשקה מתחזקת עבור השותפים ובאופן כללי קמפיינים מסוג ״רימרקטינג״ אשר נועדו להגדיל את כמות הסגירות והעמלות עבור השותפים – גם אלה יהיו נקיים מקישורי שותף ולא יידרסו קוקי׳ז ושיוכים.

 

• מתן בונוסים על ידי השותפים:

השותפים רשאים להעניק בונוסים לנרשמים דרכם ע״מ לתמרץ לידים לרכישה דרכם ובתנאי שהענקת הבונוס תעמוד בתנאים הבאים:

• הבונוס הוא קורס או מוצר מידע ואינה כוללת מפגשים אישיים.

• הבונוס אינו מהווה הנחה מכל סוג שהיא על המוצר לרבות קיזוז מעמלת השותף.

• באחריות הבלעדית של השותף להעביר את הבונוסים שהבטיח מיד עם סיום תקופת האחריות לכל מי שנרשם דרכו. וולף מדיה אינה אחראית להבטחה ו/או ביצוע מתן הבונוס בפועל ואינה מחויבת לו.

• במצב בו ליד בטוח שנקנה דרך שותף בשל בונוס ספציפי ולמרות זאת בשל טעות טכנית או טעות אנוש נרשם הליד תחת שותף אחר מומלץ (אך אין חובה לכך) כי יינתן הבונוס למרות הטעות. המלצה זו מקורה ברצון לשמר יחסים טובים מול הרשימה לטווח ארוך.

• חל איסור מוחלט לעודד רוכש לבטל רכישה מכיוון והמערכת לא שייכה את הרוכש לשותף. מעשה מסוג זה יביא לשלילת כל העמלות להם זכאי היה אותו השותף וכן לסנקציות נוספות.

 

• כללי / קהילה בהשקה:

עדכוני ההשקה ישלחו במייל ובקבוצת הוואטאפ של השותפים.